! Všetky fotografie a popisy podliehajú autorským právam - Zákon č. 185/2015 Z. z. 
Ich kopírovanie a zneužitie je trestné ! 
 

Fotogaléria

Fotografie mojej práce nájdete v jednotlivých sekciách

Permanentný make-up

Predlžovanie rias