STORNO POPLATKY

Termín je možné si rezervovať online alebo správou. 

Neodhlásenie termínu minimálne 2 pracovné dni vopred

 či už telefoniky alebo online. V prípade neskorého príchodu, meškania, chorá klientka , porušenia pravidiel pre výkom PMU z dôvodu zistenia kontraindikácie /zanedbané zo strany klienta/ ! je účtovaný 

STORNO POPLATOK 

NOVÝ PERMANENTNÝ MAKE UP 50€ (záloha)

Ďalšie služby

Termín v trvaní procedúry do 30 min. 15€

Termín v trvaní procedúry do 60 min. 20€

Termín v trvaní procedúry do 90 min. 35€

 

V prípade, že sa klientka nedostaví, termín nezruší a nekomunikuje, ďalší termín nedostane. Nezodpovedné klientky viac neprijímam. Ak meškáte, treba ma o tom bezodkladne informovať! 

 

Upozornenia súvisiace s PMU:

1.V deň vytvorenia rezervácie na PMU Vám odosielam email so všetkými inštrukciami a pokynmi pre úhradu zálohy do 3 dní od rezervácie. 

2. V deň príchodu na termín doplatíte zvyšnú sumu za procedúru, uhradená záloha je odpočítaná 

z výslednej ceny. Doplatok v salóne je možné hradiť LEN V HOTOVOSTI. 

3. V prípade, že nebude možné uskutočniť procedúru zo strany poskytovateľa služby (Foyer salón), či 

už z technických, alebo iných príčin, vyhradzujeme si právo na zrušenie Vašej rezervácie. Ak to 

vzniknutá situácia dovolí, tak o zrušení rezervácie budete vopred informovaná/ý. Zároveň Vám bude 

poskytnutý náhradný termín podľa aktuálnej dostupnosti/obsadenosti. Záloha je v takom prípade 

nevratná a bude Vám poskytnutý náhradný termín 

4. Samotnou rezerváciou termínu potvrdzujete súhlas spoločnosti Mgr. Dagmar Hoková, Foyer salón 

na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 

5. V prípade, že sa na Vašu rezerváciu nemôžete z akýchkoľvek dôvodov dostaviť, je nutné termín 

odhlásiť minimálne 2 pracovné dni vopred (víkendy a sviatky sa nepočítajú ako pracovné dni). V 

prípade neskorého zrušenia rezervácie (menej ako 2 pracovné dni vopred) Vám záloha za procedúru 

prepadne 

6. V prípade, že sa na procedúru dostavíte v nevhodnom psychickom/fyzickom stave, ktorý 

neumožňuje vykonanie procedúry, záloha Vám prepadne 

7. V prípade, že sa na procedúru nedostavíte včas a vopred nenahlásite Vaše meškanie (tolerancia je 

do 10 minút), môže Vám byť procedúra zrušená a tiež Vám prepadne záloha. Náhradný termín Vám 

bude poskytnutý až po zaplatení novej zálohy 

8. V prípade, že klientka požaduje procedúru/tvar/, ktorá je v rozpore s mojim osobným 

presvedčením, štýlom, správnym postupom, či tvarom s akým pracujem a čo reprezentuje moju

prácu, mám právo takúto požiadavku klienta odmietnuť, bez nároku na vrátenie zálohy. Každá 

tetovaná partia sa dôsledne vymeria podľa tvárovej architektúry a výsledná hrúbka sa skonzultuje. 

Práca ktorou sa prezentujem je prirodzená (viď fotoalbumy na webe). Kuriózne či extravagantné 

požiadavky nevykonávam.

9. Samotnou rezerváciou termínu potvrdzujete súhlas so storno podmienkami 

10. Pred /počas/ po úkone si vyhradzujeme právo vizuálneho záznamu výkonu (fotografia, prípadne 

video) s cieľom zaznamenania výsledku, archivácie a prezentácie práce 

11. Každá klientka je povinná si preštudovať dôsledne všetky kontraindikácie pred absolvovaním 

úkonu a nezamlčať žiadnu zdravotnú prekážku. V prípade zmeny zdravotného stavu je nutné 

poskytovateľa o tejto skutočnosti informovať a zvážiť termín zákroku ako aj zákrok samotný 

12. Klient/ka je povinná dodržiavať pokyny starostlivosti o ošetrenú oblasť. 

13. Vo vlastnom záujme si prosím rezervujte včas korekciu permanentného make-upu. Ideálne spolu 

s termínom výkonu pigmentácie. Odporúčaný interval na korekciu (pretetovanie) je v intervale 4-8 

týždňov po úkone. V prípade, že je poskytovateľ vyťažený s obsadenosťou termínov, je možné si 

dohodnúť/rezervovať neskorší termín korekcie za príslušný poplatok podľa platného cenníka 

14. Permanentný make-up si obyčajne vyžaduje dve sedenia (pigmentácia a následná korekcia). 

Nakoľko je ľudská koža u každého jedinca individuálna, v ojedinelých prípadoch je potrebné 

absolvovať aj viac sedení 

15. Každá klientka je po vytvorení rezervácie povinná preštudovať si zmluvné podmienky a v prípade, 

že s niečím nesúhlasí, alebo si nepraje podstúpiť zákrok, je povinná termín zrušiť. Ak nie je uhradený 

zálohový poplatok v splatnosti 7 kalendárnych dní, budete vyzvaná na reakciu a jeho promptnú 

úhradu. Ak aj napriek výzve klientka poplatok neuhradí a termín bol blokovaný zbytočne niekoľko dní, 

klientka nemá možnosť si urobiť ďalšiu rezerváciu a dostáva tzv. „zákaz“. 

16. Uhradený termín na nový permanentný make-up alebo korekciu je možné preložiť na žiadosť 

klienta (a to dostatočne včas) len 1 x ! Ak si klientka termín praje úplne zrušiť, bude je vrátená 

záloha vo výške 40€. Suma 10€ činí administratívny a manipulačný poplatok. Uhradená záloha sa teda 

nevracia v plnej výške. Na vrátenie zálohy nás informujte najlepšie e-mailom a zašlite nám Vaše 

fakturačné údaje vrátane čísla účtu, faktúru na 10€ poplatok a informáciou o vrátení platby tak 

obdržíte emailom.

17. Časté presúvanie /prihlásenie a zrušenie/ rezervácie na permanentný make-up bude prísnejšie 

kontrolované. Tolerujeme preloženie termínu z akýchkoľvek osobných dôvodov. Avšak tolerujeme 

jedno presunutie, častejšie presúvanie termínov /rušenie a pridávanie/ je spoplatnené 

administratívnym poplatkom 10€ za každé presunutie termínu. Vyžadujeme si právo tento poplatok 

vymáhať podobne ako storno poplatok a to zamedzením možnosti si urobiť ďalšiu rezerváciu a 

vysporiadaním vzniknutej podlžnosti, až potom bude umožnené objednať si termín 

18. Ak neakceptujete zmluvné podmienky, nie je možné termín/y rezervovať

 


ZÁRUKA A REKLAMÁCIA:

Na permanentný makeup sa vzťahujú osobitné podmienky, upravné zmluvou, ktorú klientka obdrží.

- Ak ste alergička, zákrok na tvári ako je farbenie obočia, alebo lash lifting/bomb či umlé mihalnice -  nedoporučujem, konzultujte s Vašim lekárom, inak je aplikácia vykonávaná na vlastnú zodpovednosť.

- Nedávam záruku na mihalnice nalíčené v deň zákroku - platí pre ošetrenia lash lifting, lash bomb a umelé mihalnice.

- V prípade, že klientka nie je so službou spokojná, je potrebné situáciu riešiť na mieste, najneskôr do 7 dní od služby. V prípade plnenia náhrady škody, je potrebné podať reklamáciu a doložiť pokladničný doklad